Oppstartsskjema LTP – Kjetil

Her er oppstartsskjema for Livstransformasjonsprogrammet.

Det er FRIVILLIG å svare på dette, men det er en mulighet for deg å dele med Kjetil på forhånd om du har lyst.

Du kan svare med korte setninger og stikkord om du ønsker.